മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന്റെ ചിത്രാവിഷ്കരണം

ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

ഹൃദയം

  1. രക്താശയം, ജന്തു ശരീരത്തിൽ രക്തചംക്രമണത്തിലെ പ്രധാന അവയവം.
  2. മനസ്സ്
  3. നെഞ്ച്
  4. അന്തസ്സാരം
  5. പ്രണയം

പ്രയോഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക
  1. ഹൃദയം തുറക്കുക= മനസ്സുതുറക്കുക.
  2. ഹൃദ്യമായ= മനസ്സിനിണങ്ങിയ
  3. ഹൃദയഭേദകം= ഏറെ വിഷമം തോന്നിക്കുന്ന
  4. ഖൽബ് = ഹൃദയത്തെ കുറിക്കുന്ന മാപ്പിള/ മലബാർ പ്രയോഗം

തർജ്ജമകൾ=

തിരുത്തുക
  • ഇംഗ്ലീഷ്: Heart
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഹൃദയം&oldid=549461" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്