ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ഗ്രിഗോറിയൻ മാസങ്ങൾ (ഇംഗ്ലീഷ്)
1 January
2 February
3 March
4 April
5 May
6 June
7 July
8 August
9 September
10 October
11 November
12 December

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

ജൂലിയസ് സീസർ ചക്രവർത്തിയുടെ പേരിൽനിന്ന്

നാമംതിരുത്തുക

July (-)

  1. ഇംഗ്ലീഷ് മാസക്രമമനുസരിച്ച് ഏഴാം മാസം, ജൂലൈ മാസം
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=July&oldid=494097" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്