ഇംഗ്ലീഷ്

തിരുത്തുക
ഗ്രിഗോറിയൻ മാസങ്ങൾ (ഇംഗ്ലീഷ്)
1 January
2 February
3 March
4 April
5 May
6 June
7 July
8 August
9 September
10 October
11 November
12 December

June (-)

  1. ഇംഗ്ലീഷ് മാസക്രമമനുസരിച്ച് ആറാം മാസം, ജൂൺ മാസം
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=June&oldid=494098" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്