ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

അവസാനിക്കുക

പദോൽപ്പത്തി: <(സംസ്കൃതം) അവ+സാന<സി
  1. ഇല്ലാതാകുക, സമാപിക്കുക, കഴിയുക, ഒടുങ്ങുക, തീരുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=അവസാനിക്കുക&oldid=551608" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്