രസതന്ത്രം

രസതന്ത്രം

വിക്കിപീഡിയയിൽ
രസതന്ത്രം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ
  1. പദാർ‌ഥങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങളേയും, ഘടനയേയും, ഗുണങ്ങളേയും, മറ്റു പദാർഥംങ്ങളുമായുള്ള പ്രവർത്തനത്തേയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് രസത്രന്ത്രം അഥവാ രസായനശാസ്ത്രം. ഭൗതികവസ്തുക്കളുടെ രസഗുണങ്ങൾ ഘടന ഉത്പാദനരീതികൾ രാസപരിവർത്തനങ്ങൾ മുതലായവയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ

പര്യായപദങ്ങൾ

തിരുത്തുക

തർജ്ജമകൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=രസതന്ത്രം&oldid=540177" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്