മലയാളംതിരുത്തുക

 
സമചതുരം
വിക്കിപീഡിയയിൽ
സമചതുരം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ

നാമംതിരുത്തുക

സമചതുരം

  1. നീളവും വീതിയും തുല്യമായുള്ള ചതുരശ്രം
  2. (ഗണിതം) യൂക്ലീഡിയൻ ജ്യാമിതിയിൽ നാലു വശങ്ങൾ തുല്യമായ ഒരു ക്രമബഹുഭുജം

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=സമചതുരം&oldid=346478" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്