ഫലകം:ml-conj

  1. ഒപ്പം

ഇംഗ്ലീഷ്: along with

മൂലരൂപം: കൂട്ടം

വിശേഷണം

തിരുത്തുക
  1. കൂട്ടായി

  ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=കൂടെ&oldid=546890" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്