ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

സമാസം

വിക്കിപീഡിയയിൽ
സമാസം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ
  1. കൂട്ടിച്ചേർപ്പ്
  2. രഞ്ജിപ്പ്, രാജി
  3. (വ്യാകരണം) പദങ്ങളുടെ സംയോഗം (പ്രത്യയങ്ങൾ കൂടാതെ രണ്ടോ അതിലധികമോ ശബ്ദങ്ങളെ ചേർത്ത് ഒറ്റപദമുണ്ടാക്കുന്നത്)
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=സമാസം&oldid=549440" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്