ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയയിൽ
എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ
  1. മലയാള ലിപിയിലെ നാലാമത്തെ അക്ഷരം, സ്വരം.
    പഴയ ലിപിയിൽ എന്ന ചിഹ്നം ആണ് ഈ അക്ഷരത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്
    സ്വരചിഹ്നം:
  2. ഇത് എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു രൂപം. ഉദാ: ഈ നാട്

  ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഈ&oldid=550328" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്